1 نفتیل استیک اسید

806862

 

 

موجودی شرکت از این ماده:

از کارخانه سیگما آلدریچ :

کد N0640: حجم های 25 گرم

کد 35745: حجم   1 گرم

کد 70900 : حجم های 25 گرم و 100 گرم

کد 317918 :حجم  100 گرم

از کارخانه مرک MERCK آلمان:

کد 106220: حجم های 10 گرم و 100 گرم

کد 806862: حجم های 100 گرم و 500 گرم

لینک دانلود مشخصات از سایت مرک

از کارخانه MP بیومدیکال هلند در حجم های مختلف موجود می باشد.