هیدروکسید سدیم - سود آزمایشگاهی - Sodium hydroxide

تاریخ ایجاد در شنبه, 25 شهریور 1391 14:39
آخرین به روز رسانی پنج شنبه, 06 تیر 1392 20:53
نوشته شده توسط Admin
بازدید: 1244

 

معرفی ازبخش شیمیایی آزمایشگاهی:

Sodium hydroxideنام ماده:

 (آزمایشگاهی)

سدیم هیدروکساید – هیدروکسید سدیم - سود

موجودی شرکت از این ماده:

از کارخانه سیگما (زیگما) آلدریچ در حجم های مختلف موجود می باشد.

کدهای:S0399,306576,S5881,221465

از کارخانه مرک آلمان در حجم های مختلف موجود می باشد.

کدهای: مرک">106467,مرک">106498,مرک">106495,مرک">106469,مرک">106462,مرک">137020,مرک">567530,مرک">106482

از کارخانه MP بیومدیکال هلند در حجم های مختلف موجود می باشد.

 

(مرک – زیگما(سیگما)-آلدریچ- فلوکا-آلفایزر-ام پی)

(merck-sigma-aldrich-alfaaesar-fluka-mp)