ورود ثبت

وارد اکانت خودتان بشوید

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار

اکانت خودتان را ایجاد کنید

فیلد هایی که دارای علامت ( * ) هستند باید تکمیل شوند
نام *
نام کاربری *
رمز عبور *
تایید رمز عبور *
آدرس پست الکترونیک *
تایید آدرس پست الکترونیک *
BlueGREENGREYViolet
مرکسیگماام پیکیولبکاغذ صافیشیشه آلاتسال نو مبارک

مرک

شرکت صدف نیلگون پارس وارد کننده مواد شیمیایی و محیط کشت های مرک آلمان.

سیگما

شرکت صدف نیلگون وارد کننده مواد تخصصی و فوق تخصصی سیگما - آلدریچ آمریکا

ام پی

شرکت صدف نیلگون پارس وارد کننده عمده مواد شیمیایی ام پی از کشور هلند در حجم های مختلف .  

کیولب

انواع محیط کشت های میکروبی و سلولی از کمپانی کانادایی Quelab در حجم های صد و پانصد گرمی موجود می باشد .

کاغذ صافی

واردات انواع کاغذ های صافی با مش و سایز متفاوت از کمپانی معتبر whatman .  

شیشه آلات

انواع بالن ژوژه – انواع ارلن – انواع بشر، انواع پی‌پت، پی‌پت حبابدار، استوانه مدرج،بالن تقطیر – ترمومتر ظروف نمونه‌برداری – انواع بورت – بورتاتوماتیک – پوآر – پلیت – پی‌ست – جالوله، لوله‌ آزمایش – دسیکاتور –سری کجلدال – سری تقطیر – تایمر، بورت‌های دیجیتال – پوار بورت، مخزن بورت – قیف – قطره‌چکان، انواع کاغذ صافی با سایز و شماره‌های مختلف – میله وپایه – چراغ گاز، ارلن خلاء – بوته چینی – کروزه – انواع صافی – انواع بریکس سنج – بومه اسید، بومه الکل – لام و لامل از کمپانی های معتبر موجود می باشد .

chemical

محیط پلیت کانت آگار

نام محصول:

محیط پلیت کانت آگار

نام انگلیسی:

Plate count agar

توضیحات مختصر: Plate count agar
کد مرک:

105463

گرید:  
اسم دوم: Casein-peptone dextrose yeast agar
فرمول:  
C A S NUMBER:  
مولار:  
حلالیت: 22.5 g/l (100 °C)
نقطه جوش:  
نقطه ذوب:  
تراکم:  
مقدار ph: 7.0 (22 g/l, H2O, 30 °C) (after autoclaving)
نقطه اشتعال:  
PDF: مشخصات بیشتر...
علائم ایمنی:  
فرمول ایمنی:  
واحد ها: 500 گرمی*5 کیلویی*
Specifications
Appearance (clearness) clear
Appearance (colour) yellowish to yellowish-brown
Solidification behaviour (2 hrs., 40 °C) liquid
Solidification behaviour (4 hrs., 45 °C) liquid
pH-value (25 °C) 6.8 - 7.2
Growth promotion test in accordance with the current version of DIN EN ISO 11133.
Incubation: 72 ± 3 hours at 30 ± 1 °C; aerobic
Inoculum on reference medium (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032))  
Inoculum on reference medium (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034))  
Inoculum on reference medium (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012))  
Inoculum on reference medium (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))  
Inoculum on reference medium (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003))  
Inoculum on reference medium (Lactococcus lactis spp. lactis ATCC 19435 (WDCM 00016)) 10 - 100
Inoculum on reference medium (Listeria monocytogenes ATCC 19118) 10 - 100
Inoculum on reference medium (Lactobacillus acidophilus ATCC 4356 (WDCM 00098)) 10 - 100
Colony count (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032))  
Colony count (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034))  
Colony count (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012))  
Colony count (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))  
Colony count (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003))  
Colony count (Lactococcus lactis spp. lactis ATCC 19435 (WDCM 00016))  
Colony count (Listeria monocytogenes ATCC 19118)  
Colony count (Lactobacillus acidophilus ATCC 4356 (WDCM 00098))  
Recovery on test medium (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)) ≥ 70 %
Recovery on test medium (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034))
≥ 70 %
Recovery on test medium (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012))
≥ 70 %
Recovery on test medium (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))
≥ 70 %
Recovery on test medium (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003))
≥ 70 %
Recovery on test medium (Lactococcus lactis spp. lactis ATCC 19435 (WDCM 00016)) ≥ 70 %
Recovery on test medium (Listeria monocytogenes ATCC 19118) ≥ 70 %
Recovery on test medium (Lactobacillus acidophilus ATCC 4356 (WDCM 00098)) ≥ 70 %
Incubation: 24 hours at 35 - 37 °C; aerobic
Inoculum on reference medium (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032))  
Inoculum on reference medium (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034))  
Inoculum on reference medium (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012))  
Inoculum on reference medium (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))  
Inoculum on reference medium (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003))  
Colony count (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032))  
Colony count (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034))  
Colony count (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012))  
Colony count (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))  
Colony count (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003))  
Recovery (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)) ≥ 70 %
Recovery on test medium (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034))
≥ 70 %
Recovery on test medium (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012))
≥ 70 %
Recovery on test medium (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))
≥ 70 %
Recovery on test medium (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003))
≥ 70 %
Reference: Tryptic soy agar.
S.aureus, E.coli and B.subtilis tested with pour plate technic.
A recovery rate of 70 % is equivalent to a productivity value of 0.7.
The indicated colony counts result from the sum of a triple determination.
Other strains in single determination with spiral platemethode.

 

آب

نام محصول:

آب

نام انگلیسی:

Water

توضیحات مختصر: Water
کد مرک:

100473

گرید:  
اسم دوم: Distilled water
فرمول: H2O
C A S NUMBER: 7732-18-5
مولار: 18.02 g/mol
حلالیت:  
نقطه جوش: 100 °C (1013 hPa)
نقطه ذوب:  
تراکم: 1.00 g/cm3 (20 °C)
مقدار ph: (H2O, 20 °C) neutral
نقطه اشتعال:  
PDF: مشخصات بیشتر...
علائم ایمنی:  
فرمول ایمنی:  
واحد ها: 1 لیتری * 2.5 لیتری*5 لیتری
Specifications
Ag (Silver) ≤ 1.0 ppb
Al (Aluminium) ≤ 1.0 ppb
As (Arsenic) ≤ 1.0 ppb
Au (Gold) ≤ 1.0 ppb
B (Boron) ≤ 1.0 ppb
Ba (Barium) ≤ 1.0 ppb
Be (Beryllium) ≤ 1.0 ppb
Bi (Bismuth) ≤ 1.0 ppb
Ca (Calcium) ≤ 1.0 ppb
Cd (Cadmium) ≤ 1.0 ppb
Co (Cobalt) ≤ 1.0 ppb
Cr (Chromium) ≤ 1.0 ppb
Cu (Copper) ≤ 1.0 ppb
Fe (Iron) ≤ 1.0 ppb
Ga (Gallium) ≤ 1.0 ppb
Ge (Germanium) ≤ 1.0 ppb
Hg (Mercury) ≤ 1.0 ppb
In (Indium) ≤ 1.0 ppb
K (Potassium) ≤ 1.0 ppb
Li (Lithium) ≤ 1.0 ppb
Mg (Magnesium) ≤ 1.0 ppb
Mn (Manganese) ≤ 1.0 ppb
Mo (Molybdenum) ≤ 1.0 ppb
Na (Sodium) ≤ 1.0 ppb
Ni (Nickel) ≤ 1.0 ppb
Pb (Lead) ≤ 1.0 ppb
Pd (Palladium) ≤ 1.0 ppb
Pt (Platinum) ≤ 1.0 ppb
Sb (Antimony) ≤ 1.0 ppb
Sn (Tin) ≤ 1.0 ppb
Sr (Strontium) ≤ 1.0 ppb
Ti (Titanium) ≤ 1.0 ppb
Tl (Thallium) ≤ 1.0 ppb
V (Vanadium) ≤ 1.0 ppb
Zn (Zinc) ≤ 1.0 ppb
Zr (Zirconium) ≤ 1.0 ppb
Actual analysis values are subject to unavoidable systematic variations in this concentration range.

 

اسید هیدروبرومیک

نام محصول:

اسید هیدروبرومیک

نام انگلیسی:

Hydrobromic acid 47%

توضیحات مختصر: Hydrobromic acid 47%
کد مرک:

100307

گرید: ACS,ISO
اسم دوم: Hydrogen bromide solution
فرمول:  
C A S NUMBER:  
مولار:  
حلالیت: (20 °C) soluble
نقطه جوش: 126 °C (1013 hPa)
نقطه ذوب: -11 °C
تراکم: 1.49 g/cm3 (20 °C)
مقدار ph: (H2O, 20 °C) strongly acid
نقطه اشتعال:  
PDF: مشخصات بیشتر...
علائم ایمنی:
فرمول ایمنی:  
واحد ها: 500 سی سی*1 لیتری*
Specifications
Assay (acidimetric) 47.0 - 49.0 %
Chloride (Cl) ≤ 200 ppm
Iodide (I) ≤ 20 ppm
Phosphate, Phosphite (as PO₄) ≤ 2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤ 5 ppm
Heavy metals (ACS) ≤ 5 ppm
Sulfate and sulphite (as SO₄) ≤ 30 ppm
Al (Aluminium) ≤ 0.1 ppm
As (Arsenic) ≤ 0.1 ppm
Ba (Barium) ≤ 0.1 ppm
Be (Beryllium) ≤ 0.02 ppm
Bi (Bismuth) ≤ 0.1 ppm
Ca (Calcium) ≤ 0.5 ppm
Cd (Cadmium) ≤ 0.05 ppm
Co (Cobalt) ≤ 0.02 ppm
Cr (Chromium) ≤ 0.1 ppm
Cu (Copper) ≤ 0.02 ppm
Fe (Iron) ≤ 0.1 ppm
Ge (Germanium) ≤ 0.05 ppm
K (Potassium) ≤ 0.1 ppm
Li (Lithium) ≤ 0.02 ppm
Mg (Magnesium) ≤ 0.1 ppm
Mn (Manganese) ≤ 0.05 ppm
Mo (Molybdenum) ≤ 0.05 ppm
Ni (Nickel) ≤ 0.02 ppm
Pb (Lead) ≤ 0.02 ppm
Se (Selenium) ≤ 0.01 ppm
Sr (Strontium) ≤ 0.02 ppm
Ti (Titanium) ≤ 0.1 ppm
Tl (Thallium) ≤ 0.05 ppm
V (Vanadium) ≤ 0.05 ppm
Zn (Zinc) ≤ 0.1 ppm
Zr (Zirconium) ≤ 0.1 ppm
Residue on ignition (as sulfate) ≤ 20 ppm
Conforms to ACS, ISO

 

تست ید

نام محصول:

تست ید

نام انگلیسی:

Iodine Test

توضیحات مختصر: Iodine Test
کد مرک:

100606

گرید:  
اسم دوم:  
فرمول:  
C A S NUMBER:  
مولار:  
حلالیت:  
نقطه جوش:  
نقطه ذوب:  
تراکم:  
مقدار ph:  
نقطه اشتعال:  
PDF: مشخصات بیشتر...
علائم ایمنی:
فرمول ایمنی:  
واحد ها: 200 تستی

سدیم بی کربنات

نام محصول:

سدیم بی کربنات

نام انگلیسی:

Sodium hydrogen carbonate

توضیحات مختصر: Sodium hydrogen carbonate
کد مرک:

106329

گرید: ACS,Reag.Ph Eur
اسم دوم: Sodium bicarbonate
فرمول: CHNaO3
C A S NUMBER: 144-55-8
مولار: 84.01 g/mol
حلالیت: 96 g/l (20 °C)
نقطه جوش:  
نقطه ذوب: 270 °C (decomposition)
تراکم: 2.22 g/cm3 (20 °C)
مقدار ph: 8.6 (50 g/l, H2O, 20 °C)
نقطه اشتعال:  
PDF: مشخصات بیشتر...
علائم ایمنی:  
فرمول ایمنی: سدیم
واحد ها: 500 گرمی*1 کیلویی*5 کیلویی*25 کیلویی*50 کیلویی*
Specifications
Appearance of solution passes test
Identity passes test
Assay (acidimetric; calculated on dried substance) 99.7 - 100.3 %
Assay (acidimetric) 99.0 - 101.0 %
Insoluble matter ≤ 0.015 %
pH-value (5 %; water) ≤ 8.6
Chloride (Cl) ≤ 0.002 %
Phosphate (PO₄) ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.015 %
Phosphate and Silicate (as SiO₂) ≤ 0.005 %
Sulfur compounds (as SO₄) ≤ 0.003 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.0005 %
Ammonium (NH₄) ≤ 0.0005 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.0005 %
As (Arsenic) ≤ 0.0002 %
Ca (Calcium) ≤ 0.01 %
Cu (Copper) ≤ 0.0002 %
Fe (Iron) ≤ 0.0005 %
K (Potassium) ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium) ≤ 0.005 %
Pb (Lead) ≤ 0.0005 %
Iodine reducing matter (as I) ≤ 0.0065 %
Loss on drying (Silica gel) ≤ 0.20 %
Corresponds to ACS, Reag. Ph Eur

 

آدرس :

 • تهران - جمالزاده جنوبی - پلاک 4 - واحد 6

تلفن :

 • 27 32 90 66 021
 • 28 32 90 66 021

ایمیل :

 • sale@sadafchem.com

فکس :

 • 13 23 59 66 021

 


فرم ورود


ما 14 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم


سایت های مرتبط

 مطالب پر بازدید

  آخرین بروز رسانی سایت چهارشنبه سیزدهم اسفند 1399 / 07:09:05 صورت گرفته است.

  راه های تماس

  تلفن : 74 21 59 66 021

  تلگرام اعلام قیمت :35 137 137 099

  ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید